Zamyšlení Laury Janáčkové nad partnerskými vztahy

Muži na lovu

Od dávných dob, kdy byli muži lovci a ženy chránily domácí krb a sbíraly obživu, je v muži neutuchající vášeň k lovu. Vybírá, číhá, stopuje, nastavuje pasti a útočí. Důvodem je uspokojení základních lidských potřeb nutných k přežití a zachování rodu. Od dob, kdy mamuti vymřeli a skuteční lovci přežívají jen stěží, mužům něco chybí. Masokombináty jim vzaly možnost ukázat svou odvahu, sílu, výdrž a schopnosti. Emancipované ženy jim vzaly výsadní právo uživit, ochránit, zabezpečit rodinu, a tím je zbavily možnosti nalézt ocenění i vlastní hodnotu. V muži však dřímá dávná vášeň, touha, a ani staletí ji nedokážou uhasit.

Lovnou zvěří se v dnešní době stávají ženy. I zde platí principy výběru, číhání, stopování, kladení pastí, vlastního útoku a eventuální následné domestikace. Lov bývá po zásluze oceněn uspokojením základních lidských pudů. Konkrétně pudu sexuálního, o který v tomto případě mužům jde.

Strategie lovu muže:

Tip úspěšného lovce:
Hromadná SMS v kteroukoli denní i noční hodinu: „Miláčku, kde jsi?“ popřípadě: „Miláčku, co děláš?“ Pokud máte čísla na mladé a mužů chtivé ženy, zaručeně se jich pár ozve.

Pro dosažení nejlepších výsledků přesným a rychlým zásahem do srdce ženy je třeba znát její očekávání a touhy. Většina žen si představuje muže krásné, urostlé, mladé, plné síly, bohaté, laskavé, inteligentní, vtipné, komunikativní a nesobecké. Muže, kteří je budou milovat. Čas je pak učí své sny přizpůsobovat realitě. Pochopí, že princové nejsou pro ně. Poznají, že muži krásní, urostlí, ušlechtilí a věrní jsou jen v seriálech. A nakonec přijde poznání, že musí vybírat z toho, co je. Úkolem muže na lovu je však alespoň vzbudit dojem, že oni jsou ti vysnění.

V příručce moderního muže z roku 1945 se dozvídáme: „Musí to být muž pracovitý, vytrvalý a snaživý, který usiluje o to, aby zvýšil úroveň rodiny. Musí být při tom věrný a stálý, manželství pro něj musí býti věcí svatou a manželka musí míti v něm jistotu. Nesmí se přeměnit na nespokojeného, věčně všechno kritizujícího, celý dům znervózňujícího, hlučně hovořícího a rozkazujícího domácího tyrana.“

Ženy touží po bezmezné lásce. Od muže se tedy očekává, že ji bude vyjadřovat celým svým životem. Účinné jsou opakované spontánní důkazy lásky. Je také dobré, když muž dává najevo ženinu důležitost, dává jí dostatek svobody a je jí nablízku v kritických situacích.

Ženy se potřebují vypovídat, ale nepotřebují mužovy konkrétní rady, spíše vcítění a pochopení. Touží po porozumění, po tom, aby mohly otevřeně a bez obav sdílet své prožitky, názory či zážitky, aniž by je muž zlehčoval či ironizoval.

Chtějí-li si muži ulovenou ženu domestikovat, musí získat i její duši. Lov bude časově náročný. Jeho tajemství tkví v samotném lovu a jeho písmenech:

Láskyplné laskavosti. Ochota k porozumění. Výdrž při tlachání.

Zamyšlení Laury Janáčkové nad partnerskými vztahy

fejeton mesice reklamni banner

Dodržujeme nové požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů v Evropské unii („GDPR“). Návštěvou těchto webových stránek souhlasíte s naším aktualizovaným prohlášením o ochraně dat.
prohlášení o ochraně dat  |  rozumím